Sitemap หมวดหมู่: http://www.tkttour.net/shop/sitemap/category_xml_sitemap.php
ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ

หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (115)
 ศูนย์บริการรถบัสให้เช่า รุ่นใหม่ล่าสุด
 อเมริกา
 CAMBODIA
 Europe
 บรูไน,+ บาหลี,+ฟิลิปปินส์
 เวียดนาม ทุกวัน
 ลาว ทุกวัน
 Canada
 จีน
 Dubai
 สิบสองปันนา
 Ecuador
 ฮ่องกง
 สิงคโปร์
 เกาหลี
 มาเลเซีย
 พม่า
 ออสเตรเลีย
 ศรีลังกา
 รัสเซีย
 อียิปต์
 ญี่ปุ่น
 นิวซีแลนด์
 ฟิลิปปินส์
 อินโดนีเซีย
 ไต้หวัน
 มาเก๊า
 อินเดีย , เนปาล ,ภูฏาน ,ธิเบต
 แอฟริกาใต้
 หมู่เกาะมัลดีฟส์
 PHOTO GALLERY
 เที่ยวในประเทศ
 น่าน แพร่ 4D 2N
 อุ้มผาง ทีลอซู 4D2N
 เชียงคาน ภูเรือ3D
 ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน เกาะพีพี อ่าวมาหยา
 ออสเตรเลีย
 ทัวร์อิหร่าน
 ทัวร์ภูฏาน

จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 07/05/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 01/12/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 115
3267


รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ฮ่องกง >> HMS F4ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น The Venetian Macao Resort สุดหรูเลิศ ไวน์ ซีฟู้ด 5วัน KQทุกวันพฤหัสบดี

HMS F4ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น The Venetian Macao Resort สุดหรูเลิศ ไวน์ ซีฟู้ด 5วัน KQทุกวันพฤหัสบดี - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
HMS F4ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น The Venetian Macao Resort สุดหรูเลิศ ไวน์ ซีฟู้ด 5วัน KQทุกวันพฤหัสบดี


  Tell a Friend

HMS F4ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น The Venetian Macao Resort สุดหรูเลิศ ไวน์ ซีฟู้ด 5วัน KQทุกวันพฤหัสบดี

รหัสสินค้า: 000076
ราคา: 20,900.00 บาท
รายละเอียด:

**Wow !!! Disneyland เพิ่มอีก ราคา 2,500 บาทเท่านั้น***

HOT สุดสุดบุกเบิกเส้นทางเจ้าแรก ออกได้ทุกอาทิตย์

HMS Fair 4 ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า 5 วัน 4 คืน
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
โดยสายการบิน เคนย่า แอร์เวย์ (KQ)
***วัดหวังต้าเซียน,ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม,ชิมไวน์แดงรสเลิศ,ลิ้มลองอาหารทะเล ***
พิเศษ...ชม The Venetian Macao Resort สุดหรูเลิศอลังการ

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า

11.00 น. คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ N สายการบิน เคนย่า แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ
13.50 น. เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ KQ230 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
17.45 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

“มาเก๊า” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานปละน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สำคัญคือ ชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”

มาเก๊า อยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยม ปากแม่น้ำเพิร์ล ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนานถึง 400 ปี วิถีชีวิตดำเนินการไปอย่างเรียบง่าย จนกระทั่งวันที่โปรตุเกสพลิกประวัติศาสตร์ ด้วยการทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพทางการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ( 1 ) *** ชิมไวน์แดงรสเลิศ***
อิสระเที่ยวชมสถานบันเทิงและคาสิโนระดับโลกสีสันยามค่ำคืนของเมืองที่ไม่เคยหลับ
พักที่มาเก๊า FORTUNA HOTEL หรือ CHINA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง มาเก๊า - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เจ้าแม่กวนอิม – เซนาโด สแควร์ – Venetian Macao Resort - เซินเจิ้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 2 )
จากนั้นนำท่านผ่านชมวิวของเกาะรอบมาเก๊า ซึ่งจะผ่านชมจุดสำคัญๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และแวะถ่ายรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้

แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี

จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้าหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991

จากนั้นนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น ล้อมรอบ ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 )
จากนั้นนำท่านชม The Venetian Macao Resort Hotel หรูเลิศอลังการ และให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น Grand Canal Shop มีร้านอาหารและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้านค้า, โซน Casino สำหรับท่านที่ชอบคาสิโน ที่นี่ก็ยังมีให้ท่านเลือกเล่นได้ 4โซน, ล่องเรือ Condola ชมความงามและสัมผัสเมืองจำลองจากลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริง (ไม่รวมค่าล่องเรือประมาณ HK$ 120 ต่อท่าน/ ต่อรอบ นั่งได้ 4 ท่าน) ซึ่งมีทั้งหมด 3 เฟส ปัจจุบันเปิดได้ 1 เฟสเท่านั้น
16.00 น. นำท่านผ่านด่านที่เมืองจูไห่เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้นโดยรถโค้ช ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ให้ท่านพักผ่อนระหว่างการเดินทางไปเซิ้นเจิ้น
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 )
พักที่เซินเจิ้น THE BEST WESTERN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม เซินเจิ้น-ช้อปปิ้ง Lowu City–หมู่บ้านวัฒนธรรม-โชว์ตระการตา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ( 5 )
นำท่านนั่งรถชมเมืองเซินเจิ้นและชิมชาลิ้นจี่อันแสนหอมหวาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “LOWU CITY” คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายเป็นหมวดหมู่ อาทิเช่น กระเป๋าก๊อปปี้แบรนด์เนม, นาฬิกา, รองเท้า, เสื้อผ้า, ของเล่นเด็ก ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ( 6 )
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม “China Folk Culture Village” หรือหมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งจำลองความมหัศจรรย์ของเมืองจีนไว้อย่างน่าทึ่งให้ท่านได้ชมอย่างจุใจ จากนั้นท่านจะได้ชมโชว์ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมอันสวยงามตระการตาก่อนเดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( 7 ) *** อาหารทะเล ***
หลังอาหารนำท่านชมโชว์อลังการ แสง สี เสียง อันน่าอัศจรรย์
พักที่เซินเจิ้น THE BEST WESTERN HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่ เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วิคทรอเรียพีค – รีพัสเบย์-วัดหวังต้าเซียน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ( 8 )
09.00 น. นำท่านนั่งรถไฟ หรือรถโค้ชสู่เกาะฮ่องกง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
***อิสระอาหารกลางวัน***
นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ จุดชมวิวบริเวณ VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ให้ท่านข้ามสะพานต่ออายุและขอโชคลาภกับเจ้าพ่อไช่ซิงเอี๊ยะ จากนั้นชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่มีชื่อเสียงมากของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับแบบต่างๆ มากมาย

จากนั้นนำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน ซึ่งเป็นวัดที่ได้รวมเอาศาสนาและลัทธิความเชื่อสำคัญของคนฮ่องกงไว้รวมกันทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื๊อ รวมทั้งชาวฮ่องกง และชาวต่างชาติ หลั่งไหลกันมาขอพร ตามตำนาน WANG TAI SIN คนเลี้ยงแกะผู้บำเพ็ญเพียรจนได้เป็นโพธิสัตว์สามารถให้ได้ตามพรที่ขอทุกประการ
แล้วพาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักที่ L’ HOTEL หรือ FAR EAST HOTEL หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้เลือกอิสระพักผ่อนหรือเลือกช้อปปิ้งตามย่านต่างๆ ตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารเย็น***

วันที่ห้า ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ( 9 ) แบบติ่มซำ
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็ดขัด, น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, ESPRIT, G2000, GIODANO ฯลฯ ให้ท่านช้อปปิ้งจนถึงเวลานัดหมาย *** อิสระอาหารกลางวัน - เย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้จุใจ***
(*** สำหรับท่านที่ซื้อ ตั๋วดิสนีย์แลนด์ นำท่านไปสนุกกับเครื่องเล่นดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ส่วนท่านที่ไม่ได้ซื้อตั๋วไปดิสนีย์แลนด์ ก็ปล่อย shopping ตามอิสระ ***รายการดิสนีย์แลนด์ อาจจะสลับวันเที่ยวกับรายการซิตี้ทัวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา)

18.00 น. พร้อมกัน ณ บริเวณ Lobby ของโรงแรม กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
21.50 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน เคนย่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KQ231
23.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 4,500 บาท / สงกรานต์/แรงงาน เพิ่ม 6,500 บาท

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และ โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน**

อัตราค่าบริการนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ในกรณีเสริมเตียง)
3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (เป็นวีซ่ากรุ๊ป)
4. ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง, ภาษีสนามบินไทย
5. ค่าอาหาร 9 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
8. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ
9. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000.-/1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 10 เหรียญฮ่องกง และคนขับรถวันละ 10 เหรียญฮ่องกง
5. บัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 2,500 บาท (รวมเครื่องเล่นทุกอย่าง)

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า 1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
2. พาสปอร์ตต่างประเทศ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
3. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มเหลือง (ไม่มีสัญชาติ) ต้องเพิ่มท่านละ 3,300 บาท
และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป และค่าวีซ่ามาเก๊าประมาณท่านละ 100 ดอลล่าร์ฮ่องกงขึ้นไป
(สำหรับวีซ่ามาเก๊าต้องทำหน้าด่านเท่านั้น และเตรียมรูปถ่ายสี 2 รูป)
4. พาสปอร์ตอเมริกา เพิ่มค่าวีซ่าจีนท่านละ 4,400 บาท

เงื่อนไขการจอง 1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


กรณีคณะออกเดินทางได้ 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง


*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หากเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีชื่อบัญชี คุณ วรัท เดชมณเฑียร
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 753-205-9539
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาตลิ่งชัน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 211-001-8203
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางใหญ่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 306-217 -1845
2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงิน ชื่อ โปรแกรมที่จอง มาที่บริษัทฯ ที่เบอร์ 02-903-1469 หรือ tktour@hotmail.com
3.พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย 4. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

TK TRAVEL & TOUR
THUPTHONGKUM HOTEL 364 Thanavithee Rd. Arunyapratet Sakaew 27120 THAILAND
THUPTHONGKUM TRAVEL & TOUR 136 Ta-naw Rd., Taradyot Phranakhon, Bangkok 10200
67/429 Moobaanphrapin 3 Bangmaenang Bangyai Nonthaburi 11140 THAILAND
TEL. (66) 02-903-0909 , 081-808-3445 , 02-903-0909 , FAX (66) 02-903-1469
Email : tktour@hotmail.com license 11/3267
http://www.tkttour.net


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.