Sitemap หมวดหมู่: http://www.tkttour.net/shop/sitemap/category_xml_sitemap.php
ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 07/05/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 01/12/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 115
3267


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (115)
 ศูนย์บริการรถบัสให้เช่า รุ่นใหม่ล่าสุด
 อเมริกา
 CAMBODIA
 Europe
 บรูไน,+ บาหลี,+ฟิลิปปินส์
 เวียดนาม ทุกวัน
 ลาว ทุกวัน
 Canada
 จีน
 Dubai
 สิบสองปันนา
 Ecuador
 ฮ่องกง
 สิงคโปร์
 เกาหลี
 มาเลเซีย
 พม่า
 ออสเตรเลีย
 ศรีลังกา
 รัสเซีย
 อียิปต์
 ญี่ปุ่น
 นิวซีแลนด์
 ฟิลิปปินส์
 อินโดนีเซีย
 ไต้หวัน
 มาเก๊า
 อินเดีย , เนปาล ,ภูฏาน ,ธิเบต
 แอฟริกาใต้
 หมู่เกาะมัลดีฟส์
 PHOTO GALLERY
 เที่ยวในประเทศ
 น่าน แพร่ 4D 2N
 อุ้มผาง ทีลอซู 4D2N
 เชียงคาน ภูเรือ3D
 ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน เกาะพีพี อ่าวมาหยา
 ออสเตรเลีย
 ทัวร์อิหร่าน
 ทัวร์ภูฏานจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ
สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> CAMBODIA

CAMBODIA

  TK TRAVEL & TOUR 

  แอดไลน์อัตโนมัติ คลิกเพื่อขอรับโปรแกรมที่นี่  http://line.me/ti/p/~tktour 

  Hotline.081-808-3445 Tel.02-903-0909 AUTO  FAX. 02-903-1469 

  ID LINE : tktour  Email: tkholidays@hotmail.com

     Cambodia - Tour Program    

  ซัว สะ ได .. อังกอร์3วัน รถยนต์

ชมมหาปราสาทนครวัด  เมืองพระนครธม ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม

ปราสาทสีชมพูบันทายสรี  ล่องเรือโตเลสาบ

3 วัน 2 คืน   (เดินทางไป-กลับทางรถปรับอากาศ)

พิเศษ !!!  สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า

วันแรก  กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ  โตนเลสาบ

04.30 น.พร้อมกันณจุดนัดเดินทางสู่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  

09.00 น.ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมือง

เสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร จากนั้น สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ  นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ

 เย็นบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร  ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตมอัธยาศัย ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม  ปราสาทนครวัด -เขาพนมบาเค็ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า บันเตย์เสรย แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัสรอยยิ้มบายนเป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่   มหาปราสาทนครวัดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง  ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก ที่ไนท์มาร์เก็ต  

ตามอัธยาศัย เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ช้อปปิ้งตลาดเก่า  หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน

ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด,ผ้าพันคอ, ปลากรอบ

 

 

 

 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โตนเลแม่โขงจากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ ชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด

16.00 น.ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่

ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ

17.00 น.ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 21.00 น.โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

 

Join tour กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาพิเศษ +สามล้อชมเมือง+นวดฝ่าเท้า

5,900 บาท/ท่าน

4,900 บาท/ท่าน

3,900 บาท/ท่าน

1,600 บาท

อัตราค่าบริการรวม   ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง   - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

อัตราค่าบริการไม่รวม - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับต่างชาติ (1000 บาท)  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ  

- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน - ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้   - ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี) - ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นล่าช้าเพิ่มเล่มละ 500 บาท

ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น ท่านละ 50 บาทต่อคน รวมเป็น 150  บาท ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย  บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว

เอกสารการทำวีซ่า (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)

1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า เดือน นับจากวันเดินทาง2) รูปถ่ายสี นิ้ว จำนวน 2รูป (ถ่ายไม่เกิน เดือน)

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้แต่จะต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพ

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง   การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 4,000 บาท

โอนเงินค่ามัดจำเข้าบัญชี.

คุณ วรัท เดชมณเฑียร ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบางขุนนท์ เลขที่ 7532059539

พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport มาที่ tkholidays@hotmail.com หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร

กรณียกเลิกการเดินทางแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ  :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

TK TRAVEL & TO

081-808-3445, 02-903-0909 

 FAX 02-903-1469

E-mail. tkholidays@hotmail.com

วรัท เดชมณเฑียร LEK. 081-808-3445 

ส่งจาก iPad ของฉัน


ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน รถปรับอากาศ 7,900
ราคา 7,900.00
รหัสสินค้า : 000155
23-26 ต.ค. 6-9, 20-23 พ.ย. 4-7,25-28 ธ.ค. 31 ธ.ค.57 - 3ม.ค.58 2557 เพิ่ม สามล้อชมเมือง+นวดฝ่าเท้า พัก 4 ดาว
  Tell a Friend
TKA 230 นครวัด นครธม บันทายสรี โตนเลสาบ ตาพรหม ไฮไลท์ 3วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางทุกวัน
ราคา 18,300.00
รหัสสินค้า : 000008
นครวัด นครธม บันทายสรี โตนเลสาบปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน พนมบาแค็ง นาฏศิลป์รหัส TKA 230 3 วัน 2 คืน ( ไป/กลับ เครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ )ทุกวันSEE ANGKOR WAT AND DIE &ld
  Tell a Friend
TK224 ครบสูตร นครวัด นครธม บันทายสรี เทวาลัยใต้น้ำพนมกุเลน หริหราลัย โตนเลสาบ รถยนต์ กรุ๊ปเหมาทุกวัน
ราคา 10,700.00
รหัสสินค้า : 000004
นครวัด นครธม บันทายสรี เทวาลัยใต้น้ำพนมกุเลน ปราสาทบายน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาพรหม บารายตะวันตก โตนเลสาบรหัส TK 224 ครบสูตร 4 วัน 3 คืน รถยนต์ปรับอากาศ เดินทางได้ทุกวันSEE ANGKOR WAT AND DIE “ อย่
  Tell a Friend
TKB 222 นครวัด นครธม บันทายสรี โตนเลสาบ พนมบาแค็ง 3 วัน 2 คืน เดินทางทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป
ราคา 7,900.00
รหัสสินค้า : 000001
รถบัสของบริษัทออกเดินทางได้ทุกวัน ที่บางลำพู เที่ยวในเสียมเรียบเป็นกรุ๊ปส่วนตัว SEE ANGKOR WAT AND DIEนครวัด นครธม บันทายสรี โตนเลสาบแปรรูป บาปวน บายน ตาพรหม พนมบาแค็ง นาฏศิลป์รหัส T
  Tell a Friend
TK 222 นครวัด นครธม บันทายสรี 3 วัน 2 คืน  เดินทางทุกวัน รถยนต์ กรุ๊ปเหมา
ราคา 7,500.00
รหัสสินค้า : 000002
นครวัด นครธม บันทายสรี โตนเลสาบ แปรรูป บาปวน บายน ตาพรหม พนมบาแค็ง นาฏศิลป์TK 222 3 วัน 2 คืน ทุกวัน รถยนต์ กรุ๊ปส่วนตัวตลอดการเดินทางSEE ANGKOR WAT AND DIE “ อย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ได้เห็นนครวัด
  Tell a Friend
TKA 232 นครวัด นครธม บันทายสรี โตนเลสาบ พนมกุเลน ครบสูตร 3 วัน 2 คืน (ไป/กลับ เครื่องบิน)ทุกวัน
ราคา 19,500.00
รหัสสินค้า : 000003
นครวัด นครธม บันทายสรี เทวาลัยใต้น้ำพนมกุเลนหริหราลัย บารายตะวันตก โตนเลสาบ ปราสาทรอบนอก/ใน ปราสาทตาพรหม บายน พนมบาแค็ง นาฏศิลป์SEE ANGKOR WAT AND DIE “ อย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ได้เห็นนครวัด &rdquo
  Tell a Friend
TK 223 นครวัด นครธม บันทายสรี โตนเลสาบ กบาลสะเปียน 4วัน 3 คืน รถยนต์ กรุ๊ปเหมา เดินทางได้ ทุกวัน
ราคา 11,100.00
รหัสสินค้า : 000005
นครวัด นครธม บันทายสรี เทวาลัยใต้น้ำกบาลสะเปียน ปราสาทบายน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาพรหม บารายตะวันตก โตนเลสาบรหัส TK 223 4 วัน 3 คืน รถยนต์ปรับอากาศ เดินทางได้ทุกวันSEE ANGKOR WAT AND DIE “ อย่าเพิ่
  Tell a Friend
TKB224 นครวัด นครธม บันทายสรี เทวาลัยใต้น้ำพนมกุเลน โตนเลสาบ 4วัน 3 คืน บัส /เที่ยวส่วนตัว ทุกวัน
ราคา 9,700.00
รหัสสินค้า : 000006
นครวัด นครธม บันทายสรี เทวาลัยใต้น้ำพนมกุเลนปราสาทบายน ปราสาทบาปวน พนมบาแค็งปราสาทตาพรหม โตนเลสาบรหัส TKB 224 4 วัน 3 คืน รถยนต์ปรับอากาศ เดินทางได้ทุกวันSEE ANGKOR WAT AND DIE “ อย่าเพิ่งตายถ้า
  Tell a Friend
TKB 223 นครวัด นครธม บันทายสรี เทวาลัยใต้น้ำกบาลสะเปียน โตนเลสาบ 4 วัน3คืน BUS/เที่ยวส่วนตัว ทุกวัน
ราคา 9,200.00
รหัสสินค้า : 000007
นครวัด นครธม บันทายสรี เทวาลัยใต้น้ำพนมกุเลนปราสาทบายน ปราสาทบาปวน พนมบาแค็งปราสาทตาพรหม โตนเลสาบรหัส TKB 223 4 วัน 3 คืน รถยนต์ปรับอากาศ เดินทางได้ทุกวันSEE ANGKOR WAT AND DIE “ อย่าเพิ่งตายถ้า
  Tell a Friend
TKA 343 นครวัด นครธม บันทายสรี โตนเลสาบ พนมกุเลน  เครื่องบิน เจาะลึก ครบสูตร 4 วัน3 คืน ทุกวัน
ราคา 20,400.00
รหัสสินค้า : 000018
SEE ANGKOR WAT AND DIE “อย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ได้เห็นนครวัด”กัมพูชาดินแดนแห่งศิลานคร ตื่นตาตื่นใจกับมหาปราสาทนครวัดศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก “ อังกอร์ ” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
  Tell a Friend


Total: 10:               
 
    
© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.